Podsumowanie z I onkologicznej konferencji naukowej pn. "Onkologia wyzwaniem XXI w. dla medycyny - zadania dla polityków, szanse dla pacjentów.

Podsumowanie z I ONKOLOGICZNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
pn.  "Onkologia wyzwaniem XXI w. dla medycyny - zadania dla polityków, szanse dla pacjentów"

 

Konferencja naukowa pn. "Onkologia wyzwaniem XXI w. dla medycyny - zadania dla polityków, szanse dla pacjentów”, która obyła się 4 września 2019 r. w Uzdrowisku Uniejów Park - inaugurowała  pn. “Rehabilituj się na zdrowie! - wsparcie powrotu do zdrowia i życia zawodowego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego” - realizowany w ramach „Programu rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.   

Program zakłada zrehabilitowanie w okresie 3 najbliższych lat 300 mieszkańców województwa łódzkiego na terenie powiatu poddębickiego i łęczyckiego. Rehabilitowani będą pacjenci w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym. Celem Programu jest:

 • rehabilitacja,
 •  profilaktyka,
 • i wydłużenie aktywności zawodowej.
Projekt będzie realizowany przez Uzdrowisko Uniejów Park na terenie powiatu poddębickiego oraz przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycy na terenie powiatu łęczyckiego.
 
Pacjenci na rehabilitację będą kierowani przez lekarzy rodzinnych - POZ, bądź lekarzy onkologów z poradni. 
Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu wynosi od 10 do 30 dni zabiegowych i obejmuje od min. 4 do max. 10 procedur dziennie w zależności od potrzeb danego pacjenta. Po każdej serii tj. 10 dniach zabiegowych odbędzie się lekarska porada rehabilitacyjna w celu stwierdzenia zasadności dalszej rehabilitacji.
 
Integralną część świadczeń udzielanych w Programie stanowi edukacja zdrowotna obejmująca wyrobienie nawyków warunkujących utrzymanie zdrowia. Będzie ona odpowiadać na indywidualne potrzeby uczestników, w zależności od występujących u nich dolegliwości, np. obejmować tematykę dotyczącą zarządzania zmęczeniem, redukcji ryzyka złamań i upadków u pacjentów z kruchością kości, strategii postępowania z bólem, redukcji ryzyka rozwoju obrzęku limfatycznego, naukę automasażu, instruktaż postępowania w czynnościach dnia codziennego oraz naukę ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu. Ponadto w ramach edukacji zdrowotnej uczestnicy Programu będą zachęcani do uprawiania aktywności fizycznej we własnym zakresie po zakończeniu cyklu zabiegów rehabilitacyjnych.
 
W ramach Programu dostępne są indywidualne konsultacje dietetyczne. Program zakłada również porady psychologiczne i psychoterapeutyczne (i ewentualnie z seksuologiem). 
 
 
Wykłady:
 1. prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher - Krajowy Konsultant ds. rehabilitacji,
  Prezentacja - “Zasady kompleksowej  rehabilitacji pacjentów z chorobą nowotworową. Nowa strategia szansą na szybszy powrót do pracy”      
 2. dr n. med. Jolanta Łuniewska - Bury - Kierownik Oddziału Brachyterapii, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, 
  Prezentacja - "Rak to nie wyrok. Epidemiologia, leczenie, rehabilitacja – kierunkiem do pełnego wyzdrowienia i powrotu do pracy"
 3.  prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański - Wojewódzki konsultant ds. urologii dla woj. łódzkiego,
  Prezentacja - "Nowotwory układu moczowego i narządów płciowych – wyzwanie medyczne i polityczne. Znaczenie rehabilitacji przy powrocie do pracy"
 4. mgr Aleksandra Juszczak - Fizjoterapeuta Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi,
  Prezentacja - "Rehabilitacja onkologiczna - omówienie ścieżki postępowania dla pacjentów po mastektomii, z nowotworami układu moczowego oraz nowotworami OUN"
 5. Zbigniew Gwadera - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
  Prezentacja - "Realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego"