Patronat Honorowy

Instytut Zdrowia Człowieka przystąpił do realizacji projektu opracowania innowacyjnych, kompleksowych narzędzi do równoległego usprawniania narządu ruchu, funkcji poznawczych - pamięci oraz przemian metabolicznych.

Projekt obejmuje również koncepcję, architekturę
i budowę inteligentnego obiektu do stosowania innowacyjnych narzędzi i sposobów oddziaływania.

 

Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień objął patronatem realizację tego projektu.