Konferencja naukowa

Uzdrowisko Uniejów Park zaprasza na konferencję naukową 

pt. "Rehabilitacja kompleksowa - powrót do pracy i reintegracja" 

która jest organizowana wspólnie z Rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytut Zdrowia Człowieka. Konferencja odbędzie się 14 maja 2018 r. o godzinie 11:00 w Uzdrowisku Uniejów Park przy ul. Zamkowej 7, 99-210 Uniejów.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu "Opracowania innowacyjnych, kompleksowych narzędzi do równoległego usprawniania narządu ruchu, funkcji poznawczych oraz przemian metabolicznych". Projekt obejmuje również koncepcję, architekturę i budowę inteligentnego obiektu do stosowania. innowacyjnych narzędzi i sposobów oddziaływania.

Projekt ten objęty jest:

Patronat honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.

Patronat medialny TVP 3

 

Harmonogram:

 

11:00   Zwiedzanie Zakładu Przyrodoleczniczego - Rehabilitacyjnego i zapoznanie z usprawnianiem zdolności poznawczych 
     
11:45   Przywitanie Gości i rozpoczęcie Konferencji
    prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek
     
12:15   Wykład inauguracyjny ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego,
    Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    pt.: Wartość pracy w kontekście sensu życia i samorealizacji
     
12:30   Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Gertrudy Uścińskiej,
    Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
    pt.: O społecznej wartości pracy
     
12:45   Wykład prof. dr hab. n. med. Anny Wilmowskiej – Pietruszyńskiej,
    pt.: Kompleksowa rehabilitacja szansą na udział w życiu społecznym i zawodowym
     
13:15   Przerwa kawowa
     
13:30   Wykład prof. dr hab. n. med. Iwony Sarzyńskiej – Długosz
    z  Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
    pt.: Kompleksowa rehabilitacja osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego - znaczenie w utrzymaniu i powrocie zdolności do pracy zawodowej
     
14:15   Wykład dr n. med. Leonarda Szafrańca,
    Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej
    pt.: Procesy poznawcze i możliwości ich usprawniania u chorych po uszkodzeniach mózgu
     
14:45   Zakończenie obrad i obiad