[mtitle]HOW TO SHOP[/mtitle]

[quicksteps style="how_to_shop"]

[quickstep number="1" color="#CD2122"] Login or create new account. [/quickstep]

[quickstep number="2" color="#CD2122"] Review your order. [/quickstep]

[quickstep number="3" color="#CD2122"] Payment & FREE shipment [/quickstep]

[/quicksteps]

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

[mtitle]SHOWROOM HOURS[/mtitle]

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Utwórz konto

*

*

*

*

*

*

Nie pamiętam hasła

*

Grill Chata w Wysowej Zdroju

Grill Chata w Wysowej Zdroju to idealne miejsce na nietuzinkowe imprezy. Urokliwy teren sprzyja dobrej zabawie do białego rana.
To idealne miejsce na imprezy okolicznościowe.

Zapewniamy muzykę, nagłośnienie, oświetlenie, miejsce na ognisko, grill, grillowe menu - krótko mówiac - kompleksowa obsługę. 

Turnusowy kurs tańca

Współpraca z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Instytut Zdrowia Człowieka rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Inicjowanie i prowadzenie oryginalnych badań naukowych oraz prac badawczych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym i umiędzynarodowionym, z obszaru nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także nauk o kulturze fizycznej to główne założenie umowy ramowej podpisanej 20 czerwca 2016 r. między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a Instytutem Zdrowia Człowieka w Uniejowie.

Tę uroczystą chwilę, którą sygnowali prezes IZC pani Edyta Przerwa oraz kanclerz UKSW pan Mariusz Wielec poprzedziło spotkanie naukowe, będące kontynuacją prac nad projektem opracowania innowacyjnych, kompleksowych narzędzi do równoległego usprawniania narządu ruchu, funkcji poznawczych – pamięci i uwagi oraz przemian metabolicznych u osób 50+ pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia. W spotkaniu wzięli udział wybitni specjaliści oraz eksperci polskich ośrodków akademickich, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - pani Dorota Bieniasz - Członek Zarządu nadzorująca Pion Świadczeń i Orzecznictwa oraz pani Małgorzata Nietopiel - Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, a także właściciel IZC pan Jerzy Ćwiertnia. Szczególne wyrazy uznania w podjęciu inicjatywy wyraziła prezes ZUS pani Gertruda Uścińska, która w nadesłanym liście nie tylko doceniła działania podejmowane na rzecz pokolenia pięćdziesięciolatków, lecz przede wszystkim wyraziła przekonanie, że zainteresowanie tym tematem z pewnością przyniesie wymierne korzyści.

Konferencję rozpoczęła interesująca prelekcja nt. „Propozycji procedury diagnozy i treningu funkcji poznawczych u pacjentów 50+ przebywających na turnusach w ramach prewencji rentowej ZUS”, wygłoszona przez mgra Dominika Gołucha z zespołu prof. UKSW dra hab. Jana Tylki. W wystąpieniu zostały wskazane nie tylko cele treningu poznawczego, lecz również korzyści, jakie pacjent osiągnie po skorzystaniu z zaproponowanej procedury.

Jak słusznie zauważył prof. Jan Tylka z UKSW troska o sprawność funkcji poznawczych pacjenta to istotny krok w kierunku adekwatnej samooceny i pozytywnego nastawienia wobec procesu rehabilitacji. Dlatego, zainicjowane działania w ramach projektu mają na celu, nie tylko ukazanie metod służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i zawodowemu wśród starzejącego się społeczeństwa, lecz również przedstawienie od strony technicznej najnowszych narzędzi do kompleksowej rehabilitacji wyposażonych w innowacyjne oprogramowanie, o którego założeniach opowiedział mgr inż. Maciej Krasuski z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej w wystąpieniu o „Komputerowym programie treningu funkcji poznawczych – telemedycyna”.

Mateusz Zych, współautor ekspertyzy nt. „Korzyści makroekonomicznych wynikających z prowadzenia rehabilitacji narządu ruchu rozszerzonej o usprawnienia funkcji poznawczych u osób 50+” w swojej prelekcji przedstawił dane i wnioski pozwalające wskazać kluczowe profity wynikające z realizacji projektu dla budżetu, rynku a także aspektów niekwantyfikowalnych w postaci m. in. podniesienia jakości życia czy ograniczenia wystąpienia bardziej poważnych problemów zdrowotnych. 

WYSOWA PACHNĄCA ZIOŁAMI

Rehabilitacja mieszkańców województwa łódzkiego

III Łódzkie Senioralia

Kochani w tym roku organizowane są III Łódzkie Senioralia. My też tam będziemy ! Dowiecie się u nas co ciekawego oferujemy seniorom nie tylko w woj. łódzkim ale też w Małopolsce ! Zapraszamy na nasze stanowisko.

Wyjątkowy weekend majowy w Uzdrowisku Uniejów Park

PROGRAM

NA DZIEŃ DOBRY
zacznij z nami dzień od delikatnych ćwiczeń rozciągających – poprawią krążenie i sprawią, że Twój poranek będzie przyjemniejszy


FAKTY I MITY O ZDROWYM ODŻYWIANIU
czy gluten naprawdę szkodzi? czym łatwo zastąpić biały cukier? - na warsztatach z dietetykiem znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz dowiesz się, jak przez drobne zmiany  w diecie wpłynąć na swoje zdrowie


DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY
pomożemy Ci zorganizować chwilę tylko dla siebie. Podczas Twojego czasu na relaks nasi Mali Goście (pod czujnym okiem animatorów) nie będą się nudzić - na podchodach, warsztatach origami czy Turnieju Gier Planszowych


DODATKOWE INFORMACJE

Ośrodek oferuje naszym gościom pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, TV-Sat i telefonem.
Dobra hotelowa w godz. 15.00 – 12.00


KONTAKT I REZERWACJA

Uzdrowisko Uniejów Park
ul. Zamkowa 7
99-210 Uniejów
tel. +48 63 288 89 59

Uzdrowisko Uniejów Park zadba o Seniorów

O tym jak usprawniać pamięć i uwagę osób 50 plus rozmawiali wybitni specjaliści oraz eksperci polskich ośrodków akademickich podczas sympozjum naukowego "Usprawnianie zdolności poznawczych - pamięci u osób 50+"w Instytucie Zdrowia Człowieka w Uniejowie.

                Zdolności poznawcze u osób starszych z wiekiem maleją, dlatego tak ważne jest, by dla zachowania dobrej sprawności ćwiczyć nie tylko ciało, ale i umysł. Stąd narodził się nowatorski pomysł, którego idea tkwi w tym, aby równoległe z rehabilitacją ruchową wykonywać ćwiczenia, opóźniające starzenie się mózgu. – W chwili obecnej podjęliśmy działania w celu zbudowania zespołu, który na podstawie opracowanych już założeń naukowych, zająłby się stworzeniem oprogramowania komputerowego, umożliwiającego zrehabilitowanie pacjentów w zakresie funkcji poznawczych – mówi Edyta Przerwa, prezes Instytutu Zdrowia Człowieka. W jego składzie oprócz prof. dr. hab. Władysława Jacka Paluchowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się  również prof. dr hab. Jan Tylka reprezentujący Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także inżynierowie z Politechniki Łódzkiej oraz prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich, który jest autorem projektu prototypowego, inteligentnego obiektu, pełniącego rolę narzędzia niezbędnego w procesie usprawniania zdolności poznawczych. W sympozjum naukowym wziął również udział rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, który oficjalnie wyraził chęć nawiązania współpracy w ramach planowanego przedsięwzięcia.

Innowacyjny projekt opracowania innowacyjnych, kompleksowych narzędzi do równoległego usprawniania narządu ruchu, funkcji poznawczych - pamięci i uwagi oraz przemian metabolicznych, nad którym patronat objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień został oficjalnie rozpoczęty podczas uroczystości 6 października w Instytucie Zdrowia Człowieka - Uzdrowisko Uniejów Park. Symbolicznego odsłonięcia tablicy na w/w okoliczność dokonał burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, właściciel Instytutu Zdrowia Człowieka Jerzy Ćwiertnia, a także wicemarszałek Dariusz Klimczak, który w imieniu władz województwa pogratulował tak wspaniałej inicjatywy.

Działania w ramach projektu adresowane są do osób aktywnych zawodowo w wieku 50+ i mają
na celu, nie tylko przedstawienie najnowszych narzędzi do kompleksowej rehabilitacji, lecz również ukazanie metod służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i zawodowemu wśród starzejącego się społeczeństwa. – To, o czym dziś mówimy w ramach projektu to profilaktyka, która ma sprawić, że ludzie później stracą samodzielność, przez co dłużej będą niezależni i skuteczni
w pracy, co ma być ich atutem na rynku pracy
– mówi Jerzy Ćwiertnia, właściciel Instytutu Zdrowia Człowieka.

Obok interesujących prelekcji wybitnych profesorów i inżynierów polskich ośrodków akademickich, wygłoszonych w ramach sympozjum naukowego nie zabrakło również prezentacji nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji. Uczestnicy sympozjum mogli zobaczyć nowoczesną technologię zastosowaną w Lunie z firmy EGZOTech, a także w Neuroformie.

Druga część spotkania swoją kontynuację miała następnego dnia na Politechnice Łódzkiej, gdzie odbyły się robocze rozmowy na temat projektu.

Regionalny Program Zdrowotny

Bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne! Masz skierowanie? Jesteś z województwa łódzkiego? Przyjdź do nas na zabiegi !

" Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami" 4-5 lipiec 2015r.

Zapraszamy do uczestnictwa w festynie, który odbędzie się w Wysowej- Zdroju  pod hasłem " Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami". Czeka na Państwa szereg atrakcji m.in konkurs wianków, prelekcje na temat ziół, oraz sprawdzian wiedzy o Beskidzie Niskim. Przewidziane są również występy miejscowych zespołów muzycznych. Instytut Zdrowia Człowieka jak co roku będzie uczestniczył w tym miejscowym święcie, promując bogaty wachlarz swoich  ofert i usług.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

TOP